2 percentá 2017

Ako možete vidieť aj na tejto stránke náš rodinný team je oddaný motoršportu a jeho rozvoju už dlhé roky, no keďže je to jeden z najnákladnejších športov je v dnešnej dobe ťažké v ňom zotrvávať a udržať progres, vďaka našim výsledkom a obľúbenosti sa nám podarilo rokmi získať niekoľkých sponzorov teamu no i tak nás zotrvanie v Majstrovstvách SR stojí nemálo prostriedkov a keďže chceme v najbližších rokoch ďalej rásť a postupne kúpiť i silnejšiu techniku a vytvárať v rámci akadémie možnosti pre nádejných jazdcov začať s týmto krásnym športom obraciame sa s prosbou o podporu i na Vás,  aj vy môžete pomôcť nášmu teamu a taktiež rozvoju Matuška Motoršport Academy poukázaním 2% nášmu združeniu a pomôcť nám tak pritiahnuť mladých jazdcov k tomuto športu a ukázať im, že ak chcú naozaj pretekať je na to legálna a bezpečnejšia možnosť ako riskovať v bežnej premávke.
 
 
Poukázať 2% z dane z príjmu môžete prostredníctvom týchto údajov: 
 
Názov organizácie: Matuška Motoršport
Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 50001469
Sídlo organizácie: Pribinova 543/1
Mesto: Zvolen
PSČ: 96001
Okres: Zvolen
Číslo účtu: SK15 1111 000 000 136 9292 001
SWIFT KOD: UNCRSKBX
Banka: Unicreditbank
 
Pre poukázanie dvoch percent z daní pre Matuška Motoršport budete potrebovať formulár: Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane  a taktiež tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 
 
Popis krokov pre venovanie 2% z dane:
Zamestnanci:
1.Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
2.Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte Vaše meno ,rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3.Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska 
 
Viac informácií a potrebné dokumenty na podanie 2% nájdete na tejto stránke: http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=23192
 
ĎAKUJEME!
 
fnc